Krško, 8. novembra 2017 – Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad z novembrom deluje po zimskem delovnem času. Na centru tudi v tem času vsakodnevno sprejemajo občane, ki pripeljejo vse vrste odpadkov.

Z začetkom novembra se je spremenil delovni čas Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Občani svoje odpadke lahko pripeljejo vsak delavnik med 7.00 in 18.00 uro ter ob sobotah med 7.00 in 15.00 uro. Center za ravnanje z odpadki bo po zimskem delovnem času deloval do februarja.

Center za ravnanje z odpadki sprejema vse vrste odpadkov iz gospodinjstev. Ko se pojavijo večje količine odpadkov, jih občani lahko na center pripeljejo kadarkoli v delovnem času in s tem omogočijo njihovo ustrezno obdelavo.

Naj poudarimo, da za odlaganje gospodinjskih odpadkov nikakor niso primerne zbiralnice na pokopališčih – opažamo namreč, da občani svoje gospodinjske odpadke odvažajo tudi tja, s čimer te zbiralnice postanejo preobremenjene.

Prav tako zbiralnice oziroma ekološki otoki niso namenjeni odlaganju kosovnih odpadkov, kot so pohištvo, sanitarni elementi in ostala oprema doma. Naj poudarimo, da enkrat letno vsakemu gospodinjstvu pripada naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov v količini do 3 m3.

Pri odvozu kosovnih odpadkov je možno oddati tudi odpadno električno in elektronsko opremo ter izrabljene avtomobilske pnevmatike. Vse omenjeno pa kadarkoli v delovnem času sprejema tudi Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.