Krško, 14. decembra 2017 – Družba Kostak je pretekli teden na pokopališču v Krškem začela gradnjo novega poslovilnega objekta z dostopi, parkiriščem in spremljajočo infrastrukturo. Gradnja bo trajala predvidoma do konca leta 2018.

Gre za prvo fazo širitve pokopališča v Krškem v vrednosti okoli 1,4 milijona evrov. V novem poslovilnem objektu v izmeri okoli 600 kvadratnih metrov bodo poleg štirih mrliških vežic in prostora za obrede še dve čajni kuhinji in sanitarije ter pomožni prostori. Sestavni del bo tudi manjši zvonik.

Nov poslovilni objekt bo umeščen na novem razširjenem delu pokopališča, na jugovzhodnem vogalu obstoječega pokopališča. Dostop do novozgrajenega poslovilnega objekta bo urejen preko vhodnega portala s ceste, ki pelje proti Žadovinku.

Naslednja faza je predvidena v letu 2019, zajema pa ureditev novih grobnih polj in objekt žarnih grobov v vrednosti okoli milijon evrov.

Ob začetku urejanja krškega pokopališča pa se zaključuje gradnja nove mrliške vežice na pokopališču na Raki. Vključno z zunanjo ureditvijo bo po načrtih zaključena do konca februarja 2018.