Krško, 15. decembra 2017 – Predstavniki družbe Kostak smo v začetku decembra v sklopu mednarodnega projekta Vodni agent obiskali učence 3. razredov Osnovne šole Leskovec pri Krškem. Predstavili smo jim podatke o porabi pitne vode po razredih in primerjavo z drugimi šolami, vključenimi v projekt.


Ugotovili smo, da vodo uporabljajo za različne namene, največ pa za umivanje rok. Otroci so ugotovili, da je zelo pomembno, da skrbimo za okolje in ščitimo vodne vire, saj lahko hitro pride do onesnaženja. Dogovorili smo se, da še naprej beležijo porabo vode in da se na podobnem srečanju dobimo prihodnje leto.


Vodni agent je družbeno odgovorni projekt, ki se osredotoča na ohranjanje vodnih virov. Osnovna ideja projekta je vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja in povezovanja preko izmenjave podatkov porabe vode, ki vzpodbuja premišljeno ravnanje z vodo. Pomena odgovornega ravnanja z vodo se zavedamo tudi v družbi Kostak, saj v okviru svojih dejavnosti pitno vodo pripeljemo v domove več kot 25 000 uporabnikov. Zato smo se v projekt aktivno vključili ter vzpostavili redno in uspešno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki.