Družba KOSTAK je izvajalka dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki. Na območju izvajanja javne službe moramo v skladu z veljavno zakonodajo voditi evidenco malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN).

V evidenci se vodijo osnovni podatki o MKČN (lastnik MKČN, tip, zmogljivost, število priključenih oseb, lokacija naprave ter iztoka itd.). Vsako MKČN moramo enkrat na tri leta pregledati, pri čemer preverimo ali deluje skladno z zahtevami zakonodaje. Samo na podlagi ustreznega delovanja MKČN je lastnik opravičen do nižjega plačila okoljske dajatve.

Lastnik objekta mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN, najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja. Izpolniti mora Vlogo za vpis MKČN v evidenco, ki se nahaja na tej povezavi. Izpolnjeno vlogo lahko prinesete na sedež podjetja Kostak, d. d., ali jo pošljete na naslov Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško, ali skenirano na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 Za vse  dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št.: 07 48 17 306.