Gradbeni sektor družbe Kostak je eden najaktivnejših in rastočih sektorjev, ki ustvari kar polovico prihodkov tržnih dejavnosti podjetja. Celovite rešitve družbe Kostak zajemajo izvedbo celotnega projekta – od priprave arhitekturnih rešitev do izvedbe vseh instalacij ter gradbenih in obrtniških del.

V letošnjem letu smo zaključili nekaj večjih projektov, ki so za družbo pomembna referenca za nadaljnji razvoj dejavnosti.

Poleti je družba Kostak zaključila projekt izgradnje jezovne zgradbe Hidroelektrarne Brežice, pri kateri je bila vodilni partner v konzorciju izvajalcev. S tem smo še nadgradili svoje dosedanje izkušnje z gradnjami energetskih objektov, saj smo v preteklosti že sodelovali tudi pri izgradnji hidroelektrarn Krško in Blanca.

Letos se je zaključila tudi gradnja trgovinskega centra Šmarje v Sevnici, gradnja protipoplavnega zidu ob starem mestnem jedru Krškega. Končana je ureditev krožišča Dorc v Brestanici, ureditev krožišč in sanacija mostu v Krškem, prometne ureditve pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem, ter rekonstrukcija cest na Vidmu, zaključena je tudi prva etapa rekonstrukcije ceste Šmarjeta – Šmarješke Toplice.

Nekaj obsežnejših objektov je še v gradnji. Največji med njimi je gradnja sortirnice na Teznem, ki jo družba Kostak gradi za mariborsko Snago. Gradnja se je začela v letošnjem letu, zaključek pa je predviden junija 2018. Vrednost projekta je 12,5 milijona evrov.

V zaključni fazi je rekonstrukcija jezu pri Nuklearni elektrarni Krško v vrednosti več kot 2,5 milijona evrov, ki naj bi bila dokončana aprila 2018. Prav tako v spomladanskih mesecih prihodnjega leta naj bi se zaključila gradnja nadomestnega vrtca v Brestanici, v vrednosti 1,4 milijona evrov.

V zaključni fazi je izgradnja treh čistilnih naprav za pitno vodo v Slovenski vasi (Kočevje), Blatah (Ribnica) in Globeli (Sodražica), zadnje ureditve so predvidene v spomladanskem času. V izgradnji je tudi kanalizacija in druga infrastruktura v naseljih Jelše in Gorica v krški občini, dela pa naj bi bila končana do konca maja 2019.

Zaključuje se tudi gradnja mrliške vežice na Raki, med tem ko se je začelo urejanje pokopališča v Krškem. Prva faza v vrednosti več kot 1,1 milijona evrov naj bi bila končana do konca leta 2018.

Družba Kostak gradbeništvo razvija tudi v sodelovanju s svojimi odvisnimi družbami HPG Brežice, Kostak GIP in Gitri. Vse tri družbe so sodelovale pri gradnji stanovanjskega naselja Zelene Jarše v Ljubljani, ki se je v letošnjem letu uspešno zaključil. V kratkem času je bilo prodanih vseh 113 stanovanj, ravno v teh dneh pa so lastniki stanovanja tudi prevzeli. Investitor je bila projektna družba KOG, v kateri je bila družba Kostak večinski lastnik. Za družbo Kostak je bil to največji projekt stanovanjske gradnje za trg do sedaj, vreden 17 milijonov evrov.