Krško, 12. 1. 2018 – V družbi Kostak smo v letu 2017 svoje sodelovanje s skupnostjo – predvsem na področju mladine – še okrepili in podprli s projekti okoljskega ozaveščanja in družbene odgovornosti. Ob zglednem sodelovanju s šolami in vrtci dejavno vstopamo tudi v vsakdanjik občanov – z objavami, publikacijami, okoljevarstvenimi akcijami, sponzorstvi in donacijami ter organizacijo dogodkov, namenjenih širši javnosti.

Že v spomladanskih mesecih so Kostakovi sodelavci obiskali učence prve in druge triade Osnovne šole Jurija Dalmatina, kjer so pripravili Eko dan z delavnicami in ogledom vodovodnih objektov in ločevanja odpadkov, likovnim ustvarjanjem in tekmovanjem v vodnem kvizu.
Majske dni je že tradicionalno zaznamovala EKO tržnica na videmski tržnici. Učenci sedmih osnovnih šol so se predstavili z ekološkimi izdelki, kot so okraski iz odpadnih materialov, naravni izdelki ter ekološki pridelki, udeležili pa so se tudi delavnic, ki so jih pripravile sodelavke družbe Kostak.
Kostanjeviški četrtošolci pa so v septembru obiskali vodni vir Jama, kjer so si z našimi sodelavci ogledali prečrpališče in napravo za pripravo pitne vode ter delali poskuse z vodo.

Konec septembra so Kostakovi sodelavci obiskali osnovno šolo v Podbočju. Osnovnošolci so si ogledali predstavitev o pitni in odpadni vodi, obiskal pa jih je tudi vodni agent. Pred koncem leta, v decembru, pa so vodni agenti obiskali tudi osnovno šolo v Leskovcu pri Krškem.

Družba Kostak je v letu 2017 nabavila tri nova smetarska vozila – za okrasitev njihove zunanje podobe so poskrbeli učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina iz Krškega, ki so pripravili ilustracijo na temo odgovornega odnosa do okolja.

 

V jesenskem času smo v Kostaku pripravili tudi dve čistilni akciji. V prvi akciji so sodelavci Kostaka skupaj z Gimnazijo Krško čistili mestu, druga pa je bila delovna akcija komunalnih delavcev, v kateri so čistili okolico komunalnih objektov.

V jesenskem času smo pozornost namenjali tudi zavrženi hrani – v družbi Kostak smo ob tem z objavami, brošuro in predstavitvijo na sejmu na Tržnici Videm spodbujali občane k premišljenemu ravnanju s hrano in opozarjali na velike količine zavržene hrane.

 

Ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov smo se v družbi Kostak pridružili pobudi in pripravili akcijo na temo ponovne uporabe – Kostakovo izmenjevalnico. Aktivnosti so zajemale predstavitev pobude, ustvarjalne delavnice na temo ponovne uporabe ter predstavitev šiviljske in krojaške dejavnosti.

Hkrati smo ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov v sodelovanju z Osnovno šolo Leskovec pri Krškem pripravili tudi kratki izobraževalni film Ločuj odpadke. Pobudo in film so sodelavci Kostaka predstavili tudi ob obisku šole. Kostakov smetarski avto pa je skupaj s smetarsko ekipo obiskal tudi vrtec v Leskovcu pri Krškem, da so otroci lahko spoznali ločevanje odpadkov in spoznali komunalne delavce.

Kostakov smetarski avtomobil je obiskal tudi otroke iz vrtca Pravljica, ki so spoznali komunalne delavce ter se učili o ločevanju odpadkov.

V letu 2017 je družba Kostak nadaljevala tudi s sponzorsko podporo športnim in drugim društvom ter donacijami v domačem okolju. Donacijo avtomatskega defibrilatorja so tako prejeli krajani Podbočja, brežiški bolnišnici pa je bila namenjena donacija 1000 evrov.

V tradiciji zadnjih nekaj let pa je družba Kostak ob koncu leta pripravila prižig prazničnih lučk. Družinski dogodek je že tradicionalno namenjen vsem občanom, še posebej najmlajši pa se vsakoletno razveselijo nove okrasitve in prazničnih lučk, ki takrat osvetlijo mesto. Družba Kostak pripravlja tudi praznično okrasitev Zatona.

V letu 2018 načrtujemo nadgradnjo dosedanjih aktivnosti na področju sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami, ozaveščanja in izobraževanja javnosti ter sodelovanja z okoljem.