Krško, 18. januarja 2018 – Uporabniki javnega vodovoda na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki imate možnost prijave na SMS obveščanje glede kakovosti in motene oskrbe s pitno vodo.

SMS obveščanje je namenjeno obveščanju uporabnikov glede kakovosti in motene oskrbe s pitno vodo. Ikona ''PRIJAVA SMS OBVEŠČANJE'' omogoča elektronsko prijavo na storitev. Prijavni obrazec lahko tudi natisnete in izpolnjenega pošljete na sedež družbe Kostak, na naslov Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško, na voljo pa je tudi na sedežu podjetja Kostak. Vsi uporabniki komunalnih storitev bodo prijavni obrazec prejeli tudi ob položnici za komunalne storitve za mesec februar.

SMS obvestila uporabniki dobijo, kadar se pojavljajo neskladnosti v hišnem vodovodu uporabnika, ob omejitvi ali prepovedi uporabe pitne vode, ob izvajanju ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti, ob odstopanju kemijskih parametrov, ob načrtovanih ali nepredvidenih vzdrževalnih delih ter ob prekinitvah ali omejitvah oskrbe s pitno vodo, ki nastopijo zaradi višje sile.