Krško, 22. januarja 2018 - V skladu z določili novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), Ur. l. RS,  62/16 in Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe, je družba Kostak z dnem 1. 1. 2018, v upravljanje prevzela pokopališča Podbočje, Veliki Trn in Zdole.

Vsa vprašanja v zvezi z upravljanjem pokopališč in naročila pogrebnih storitev lahko urejate na sedežu družbe Kostak, Leskovška cesta 2 a, Krško, v pisarni pokopališko-pogrebne dejavnosti.

Kontaktna oseba je Joško Gorenc, dosegljiv na 07 48 17 227 oziroma 041 615 341.