Krško, 24. januarja 2018 - Evropska komisija je v teh dneh sprejela prvo Evropsko strategijo za plastiko v krožnem gospodarstvu, ki naj bi spremenila način izdelave, uporabe in recikliranja plastičnih izdelkov v Evropski uniji. Usmeritvam krožnega gospodarstva že več let sledimo v družbi Kostak, kjer pri gospodinjstvih postopoma nameščamo nove posode za embalažo.

Izdelava, poraba in predelava plastičnih izdelkov potrebuje posebno pozornost, saj gre za predmete, ki jih dandanes vsakodnevno in množično uporabljamo po vsem svetu. Evropska komisija je zato sprejela strategijo za plastiko, ki predvideva boljši dizajn plastičnih izdelkov, večje količine ločeno zbrane plastične embalaže in boljšo kakovost materialov iz reciklirane plastike.

V družbi Kostak si že več kot desetletje prizadevamo za zmanjševanje količin odloženih odpadkov. Pri tem je ključno vodilo ločeno zbiranje, ki namesto odlaganja omogoča predelavo oziroma reciklažo.

V gospodinjstvih nameščamo nove posode za ločeno zbiranje embalaže, ki med odpadki prevladuje, in med katero je največ ravno plastike. Do zdaj je na območju občin Krško in Kostanjevica nameščenih že več kot 1800 individualnih posod, v prihodnjih tednih jih bomo namestili še dodatnih 400.