Odvoz odpadkov na Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

Na praznični dan, v četrtek, 8. februarja, ni organiziranega odvoza odpadkov – ta bo potekal z enodnevnim zamikom in bo realiziran v petek, 9. 2. 2018.

Kakovost pitne vode in obveščanje uporabnikov storitev oskrbe s pitno vodo

Tokratna priloga k računu je letak z informacijami o kakovosti pitne vode na javnih vodovodih v letu 2017 ter načrtom obveščanja uporabnikov za leto 2018. Najdete ga na tej povezavi.

V sklopu nadzora kakovosti pitne vode je bilo na javnih vodovodih v letu 2017 skupaj odvzetih 630 vzorcev vode za izvedbo mikrobioloških in fizikalno-kemijskih analiz, ki so pokazali, da je kakovost pitne vode dobra. Zdravstveno ustreznih je bilo 97 % vseh odvzetih vzorcev. Na letaku je predstavljen letošnji načrt obveščanja uporabnikov. Novost, ki jo uporabnikom nudimo, je možnost obveščanja glede ukrepov, vezanih na oskrbo s pitno vodo ter motnjah pri dobavi, po SMS. Več na www.kostak.si.

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Glede na napovedane nizke temperature v februarju vas ponovno pozivamo, da čim prej poskrbite za preventivno zaščito vodovodne napeljave (namestite ustrezno toplotno izolacijo). V primeru, da vam vodomer zamrzne, pa nas pokličite na 07 48 17 225.

Kontaktne številke sektorja Komunale

Obveščamo vas, da bomo s 1. 3. 2018 pričeli z obnovitvenimi deli na objektu Komunala, na naslovu Leskovška cesta 2 a. V času izvajanja del bomo dostopni na različnih lokacijah:

  • enota oskrbe s pitno vodo: na lokaciji bivšega parkirišča Transporta, Krško, oz. na 07 48 17 225 ali 041 416 760 (Janko Brulc),
  • enota odvajanja in čiščenja odpadnih vod: pisarna nad trgovino Kostak, oz. na 07 48 17 228 ali 041 598 581 (Samo Ban),
  • tehnične naloge na plinskem omrežju: v pritličju upravne stavbe Kostak, oz. na
  • 07 48 17 253 ali 031 695 065 (Darko Stipič).

Enota zbiranja odpadkov ostaja na lokaciji Spodnji Stari Grad 29 a, pri Centru za ravnanje z odpadki, oz. na 49 05 085, 48 17 278 ali 031 382 034 (Marjan Božič).