Krško, 2. februarja 2018 – V vsakem domu se občasno pojavijo odpadna zdravila – zdravila, ki jim je potekel rok ali pa so odprta in niso več uporabna zaradi zaključka zdravljenja. Pomembno je, da vemo, kako z njimi ravnati, jih pravilno shranjevati in odlagati.

Domači koš za odpadke zagotovo ni pravo mesto za odpadna zdravila. Ta lahko namreč vsebujejo snovi, ki škodijo zdravju ljudi in onesnažujejo naravo. Zato jih zbiramo ločeno od ostalih odpadkov, v originalni embalaži, na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu.

Odnesemo jih lahko v pooblaščeno lekarno ali v zbirne centre komunalnih odpadkov, oddati jih je mogoče tudi ob vsakoletnih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov, ki jih pripravljamo v družbi Kostak.

V letošnjem letu v družbi Kostak akcijo zbiranja nevarnih odpadkov širimo, saj jih bomo zbirali dvakrat letno. Prvič v aprilu in drugič v septembru. Mobilna zbiralnica v času akcije obišče različne lokacije v vseh krajevnih skupnostih in omogoča oddajo nevarnih odpadkov, kamor spadajo tudi odpadna zdravila.

Kaj ne sodi med odpadna zdravila?

Med odpadna zdravila ne spadajo kartonske škatlice embalaže in navodila za uporabo, plastične vrečke, prehranska dopolnila in kozmetični izdelki, medicinsko – tehnični pripomočki ter odpadne injekcijske igle in brizge.

V družbi Kostak občanom omogočamo dobavo brezplačne posode za odpadne injekcijske igle, ki tako ne bodo zašle med preostale odpadke. Zaradi ostrine namreč predstavljajo nevarnost za vse, ki odpadke zbirajo, odvažajo, sortirajo in obdelujejo.