Ob pripravi obrokov nam pogosto ostaja odpadno olje, ki za nadaljnjo rabo ni več primerno. Nikakor to olje ne spada v odtoke ali straniščno školjko, saj je škodljivo za naravo ter lahko povzroči onesnaženje in mašenje cevi. Namesto tega ga je treba primerno shranjevati in odlagati.

V gospodinjstvih se pogosto pojavlja odpadno jedilno olje, največje količine ob cvrtju, ki je eden najbolj priljubljenih načinov priprave hrane – še posebej v teh dneh, ko v številnih domovih zadiši po pustnih krofih. Vendar pa se moramo zavedati, da odpadnega olja, ki nastaja v naših domovih, nikakor ne smemo zlivati v odtoke ali straniščno školjko.

 

Olje, ki ga zlijemo v odtok, v kanalizacijskih sistemih lahko povzroči kar nekaj nevšečnosti – maši odtočne cevi, onesnažuje vodo in otežuje procese čiščenja na čistilnih napravah. Ob tem je odpadno jedilno olje tudi vaba za podgane in druge glodavce, ki se zadržujejo v kanalizacijskih sistemih. Odpadnega olja prav tako ne smemo zlivati v naravo, saj se težko in dolgotrajno razgrajuje.

Kaj torej storiti z odpadnim oljem?

Najbolje je, da odpadno jedilno olje najprej ohladimo, nato pa zlijemo v posebno plastično, kovinsko ali stekleno posodo, ki jo namenimo za shranjevanje olja. Najprimerneje je, da posodo nato odpeljemo v zbirni center za odpadke ali jo oddamo ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov.

V družbi Kostak bomo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov v letošnjem letu organizirali dvakrat – prvič v aprilu in drugič v septembru. V času akcije bo mobilna zbiralnica nevarne odpadke – tudi odpadna jedilna olja – zbirala po vseh krajevnih skupnostih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

Na ta način odpadno jedilno olja odlagamo na okolju prijazen način, hkrati pa omogočimo tudi njegovo nadaljnjo predelavo v alternativno gorivo – biodiesel ali druge energente.