V ponedeljek, 26. februarja, smo v družbi Kostak ob obletnici nastanka Komunalne uprave Videm – Krško za svoje zaposlene pripravili prvi Dan Kostaka. Dogodek je bil namenjen predstavitvi rezultatov, dosežkov in razvoja podjetja in hčerinskih družb ter načrtom za prihodnost. Skupina Kostak širi svoje poslovanje na področju tržnih dejavnosti, te predstavljajo že 84 odstotkov vseh prihodkov. Leto 2017 je bilo glede ustvarjenih prihodkov rekordno. S številnimi sponzorstvi in donacijami pomagamo društvom in humanitarnim organizacijam ter tako podpiramo lokalno skupnost.

Razvoj dejavnosti v skupini Kostak

Osnovna dejavnost družbe Kostak – izvajanje gospodarskih javnih služb, danes ustvarja 16 odstotkov prihodkov od prodaje ter vključuje petino zaposlenih v skupini. Gradbeništvo, obdelava odpadkov, vzdrževalna in čistilna dela ter druge tržne dejavnosti skupaj ustvarijo 84 odstotkov prihodkov družbe.

Gradbeni sektor je v zadnjem desetletju doživel vzpon z gradnjo velikih projektov, kot so hidroelektrarne in drugi industrijski objekti. V letu 2017 je bil zaključen doslej največji gradbeni projekt družbe Kostak stanovanjski kompleks Zelene Jarše v Ljubljani, kjer je bilo zgrajenih in prodanih 113 stanovanj ter garažna hiša. Velik projekt v lanskem letu je bila gradnja jezovne zgradbe Hidroelektrarne Brežice, v letošnjem letu pa je ključni projekt gradnja sortirnice odpadkov, ki jo družba Kostak gradi za mariborsko Snago. Družba Kostak ima vzpostavljen enega najsodobnejših sistemov obdelave odpadkov v Sloveniji. Tako v občinah Krško in Kostanjevica na Krki odložimo le še 2 odstotka odpadkov, obdelavo odpadkov pa izvajamo za več komunalnih podjetij v okolici in širše po Sloveniji.

V zadnjem desetletju se je razvila tudi skupina Kostak, v katero se združujejo še hčerinske družbe HPG Brežice, Ansat, Kostak GIP in Gitri v Sloveniji ter družbi Kostag v Srbiji in Kostak BAU v Nemčiji. Dejavnosti hčerinskih družb zajemajo kmetijstvo, projektiranje, inženiring, gradnjo, posredovanje delovne sile in telekomunikacije. 

Največja vrednota za to državo in okolje so delovna mesta

Vztrajna rast in razvoj družbe in skupine Kostak sta omogočila zaposlovanje kadrov iz lokalnega in širšega okolja. Družba Kostak danes združuje več kot 400 zaposlenih, skupina Kostak pa več kot 500, kar družbo umešča med prve tri zaposlovalce na območju Posavja. Kot je ob tem izpostavil predsednik uprave družbe Kostak, Miljenko Muha, so »delovna mesta za to državo in to okolje največja vrednota, ki omogoča vsakemu posamezniku, da s svojim delom omogoči dostojno življenje zase in za svojo družino.«

Poleg zagotavljanja delovnih mest izpolnjujemo svojo zavezo družbene odgovornosti s sponzorstvi in donacijami ter tako prispevamo k razvoju lokalnega okolja in skupnosti. V letu 2017 smo za sponzorstva in donacije ter humanitarno pomoč namenili največ sredstev do zdaj. Smo dolgoletni sponzorji Nogometnega kluba Krško, Rokometnega kluba Krško in Odbojkarskega društva Kostak Elmont Brestanica. Donacije pa namenjamo tudi drugim športnim in kulturnim društvom ter organizacijam.

Sodelovanje z lokalnim okoljem in odnose s skupnostjo v Kostaku gradimo tudi v okviru skupnih projektov z organizacijami, kot so vrtci, osnovne in srednje šole in drugo. Skupni projekti so namenjeni ozaveščanju o okoljskih tematikah ter gradnji trdne vezi med skupnostjo in podjetjem.