Ob obletnici ustanovitve podjetja smo v letošnjem letu obeležili prvi Dan Kostaka – namenjen zaposlenim vseh družb v skupini Kostak. Ob dogodku so si ogledali tudi kratki film o dejavnostih in dosežkih v letu 2017 ter anketo o željah, načrtih in pričakovanjih za leto 2018.

Skupina Kostak je 26. februarja obeležila 64-letnico ustanovitve matične družbe. Rojstni dan smo poimenovali Dan Kostaka in je bil namenjen predstavitvi dejavnosti matične in hčerinskih družb ter medsebojnemu spoznavanju in povezovanju kolektiva.

Ob tej priložnosti smo predhodno obiskali nekaj sektorjev in hčerinskih družb, kjer so nam zaposleni predstavili dosežke preteklega leta. Združili smo jih v filmski zapis o dejavnostih v letu 2017, ki je objavljen na TEJ POVEZAVI.

Zaposlene smo povprašali tudi o lastnih vtisih, pričakovanjih in željah za leto 2018 – tako na poslovnem kot zasebnem področju. Anketa je objavljena na TEJ POVEZAVI.

Pri pripravi filmov je sodelovalo več kot 30 zaposlenih iz matične in hčerinskih družb skupine Kostak.