V družbi Kostak se trudimo občanom zagotavljati kakovostne storitve, s katerimi izboljšujemo življenjski standard in varujemo okolje, hkrati pa pozornost namenjamo tudi čistoči in urejenosti okolice. V teh dneh je novo podobo dobila okolica skladiščnega prostora pri vhodu v nekdanji rudnik na Senovem.

Ob koncu preteklega leta smo morali odstraniti štiri lipe ob naših objektih oziroma skladiščnem prostoru v Ravnah na Senovem. Od nekdanjih sedmih lip so tako ostale zgolj tri, ki smo jih le obžagali.

   

Da bi prostoru vrnili urejen videz, smo požagane lipe danes nadomestili z novimi. Delavci podjetja HPG Brežice so pripeljali osem mladih lip in jih zasadili na mestu nekdanjih, hkrati pa so požagali in odstranili tudi staro odmrlo jablano.

  

  

Z zasaditvijo novih dreves želimo obogatiti naše okolje tudi za prihodnje generacije, saj na ta način ustvarimo dolgotrajno vez z okoljem in puščamo trajno sled v okolju, v katerem delujemo.