V družbi Kostak se pridružujemo projektu ''Zeleno Posavje – za naravo in zdravje'', ki ga začenjamo v letošnjem letu in je namenjen okoljskemu ozaveščanju in izboljšanju prakse odlaganja odpadkov. Projekt združuje komunalna podjetja z območja celotnega Posavja in je odličen primer medsebojnega sodelovanja za skupno dobro.

V okviru projekta ''Zeleno Posavje – za naravo in zdravje'' bomo spodbujali ponovno uporabo stvari, zmanjševanje količin odpadne hrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah, gostinskih obratih in gospodinjstvih ter dvigovali ozaveščenost o prednostih uporabe vode iz pipe.

Aktivnosti projekta ''Zeleno Posavje – za naravo in zdravje''

V družbi Kostak bomo aktivnosti izvajali na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki, usmerjali jih bomo na področje zmanjševanja količin kosovnih odpadkov in odpadne hrane ter spodbujanja rabe vode iz pipe.

Na področju odlaganja kosovnih odpadkov bomo ozaveščali o ponovni uporabi in izmenjavi uporabnih predmetov, s čimer želimo zmanjšati število odloženih kosovnih odpadkov v gospodinjstvih.

V sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami bomo izvajali ozaveščanje, analizirali stanje na področju zavržene hrane ter predstavili predloge za izboljšanje. Poseben poudarek bomo dali ozaveščanju otrok in njihovih staršev o pravilnem odlaganju jedilnega olja, ki ga bomo podkrepili z nakupom zabojnikov za zbiranje olja in posodicami za zbiranje odpadnega olja, namenjenimi osnovnošolcem do 5. razreda.

Spodbujali bomo pitje vode iz pipe, ki je kakovostna, zdrava in cenejša od ustekleničene vode, hkrati pa s pitjem vode iz pipe zmanjšujemo količino odpadne plastike. Aktivnosti na tem področju bomo nadgradili z vgradnjo pitnikov – v Krškem bomo pitnik postavili k Stadionu Matije Gubca.

Projekt bomo zaključili z okroglo mizo in slavnostno podelitvijo certifikatov.

Rezultat – boljše okolje za vse občane

Manj odpadne hrane in drugih odpadkov, učinkovitejša raba vode, pravilno ločevanje odpadkov in zavedanje širše javnosti o pomenu varovanja okolja so učinki, s katerimi bomo v okviru projekta izboljšali naše okolje.

Regijsko partnerstvo z evropsko podporo

Projekt ''Zeleno Posavje – za naravo in zdravje'' bomo v družbi Kostak izvajali s partnerji iz širše regije Posavje. Nosilec projekta je Komunala Brežice, partnerji pa so še Javno Podjetje Komunala d. o. o. Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d. o. o. in OKP Rogaška Slatina d. o. o.

Skupna vrednost projekta je ocenjena na več kot 135.000 €, od česar delež družbe Kostak znaša nekaj več kot 37.500 €. Projekt v višini 80 % sofinancirata Republika Slovenija in  Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si).