Priloga – zloženka o varovanju vodnih virov

Ob tokratni položnici ste prejeli tudi zloženko na temo varovanja vodnih virov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. Zloženka prinaša nekaj pomembnih informacij o vodovarstvenih območjih in kmetovanju v okolici vodnih virov ter nasvete, kako lahko vsak posameznik pripomore k varovanju vodnih virov. Zloženka je na voljo tudi na TEJ POVEZAVI.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode in ravnanju z odpadno vodo

Tudi letos smo pripravili Poročilo o kakovosti pitne vode na javnih vodovodih ter odvajanju in čiščenju odpadnih vod, ki je dostopno na spletni stani www.kostak.si. V njem lahko preberete več o javnih vodovodnih in kanalizacijskih sistemih, zaščiti vodnih virov, kakovosti pitne vode ter čiščenju odpadnih vod na čistilnih napravah.

Plačevanje računov za komunalne storitve zdaj tudi s pametnimi telefoni

Položnice za komunalne storitve so nadgrajene s QR kodo, ki zagotavlja pravilno in hitrejše procesiranje transakcij brez ročnih posegov in omogoča sodobnejši način plačevanja (mobilna banka, bankomati, plačilni avtomati, …). S pametnim telefonom preko mobilne banke s funkcijo "Slikaj in plačaj" račun slikate, pregledate prenesene podatke in izvedete plačilo.

Brezplačni kompost za spomladansko urejanje vrta

V družbi Kostak občanom nudimo brezplačni kakovostni kompost, primeren za uporabo v vrtu, na zelenicah, v sadovnjakih in vinogradih. Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno prevzame količino ene avtomobilske prikolice komposta na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Obvestilo glede odvoza odpadkov med prazniki

  • V petek, 27. 4. 2018, ne bomo zbirali komunalnih odpadkov. Izpad odvoza zaradi praznika bomo realizirali dan prej, v četrtek, 26. 4. 2018.
  • V torek, 1. 5. 2018, ne bomo zbirali komunalnih odpadkov. Vsi odvozi se bodo v tem tednu

zamaknili za en dan, razen v petek, 4. 5. 2018, ko bomo zbirali četrtkov in petkov teren.

Ločevanje odpadkov in skrb za čistočo zbiralnic je dolžnost vsakega občana

Odpadke je treba dosledno ločevati in jih odlagati v ustrezne posode. Zbiralnice so namenjene odpadkom iz gospodinjstev, pravne osebe si posode priskrbijo same ali pa odpadke pripeljejo  v Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad (CRO SSG). Odtujevanje, brskanje ali razmetavanje odpadkov na zbiralnicah je prepovedano. Skrb za red in čistočo zbiralnic pri večstanovanjskih objektih je obveznost vseh uporabnikov. Če imate večje količine odpadkov, jih pripeljite v CRO SSG.

Za dodatne informacije smo na voljo na 07 48 17 276 in 07 48 17 278.

Vsako gospodinjstvo ima enkrat letno možnost naročila brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov (do 3 m3).