Prebivalci občin Krško in Kostanjevica na Krki se oskrbujejo s pitno vodo iz 11 vodnih virov. Kakovost pitne vode v letu 2017 je bila dobra, saj je bilo zdravstveno ustreznih 97 % vseh odvzetih vzorcev pitne vode na vodovodih.

Nadzor kakovosti pitne vode se vrši po celotnem vodovodnem omrežju: od zajetja do pipe uporabnika. V letu 2017 je bilo v sklopu nadzora odvzetih 380 vzorcev na 62 vzorčnih mestih.

Več o kakovosti na posameznih vodovodnih sistemih lahko preberete v Poročilu o kakovosti pitne vode na javnih vodovodih ter odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ki je dostopno na tej povezavi.