Učenci četrtega razreda raške osnove šole so spoznavali vodovodni sistem na njihovem območju. Obiskali so črpališče Lašče in vodohran Raka, ki oskrbuje večino območja njihove krajevne skupnosti.

Črpališče Lašče z dvema vrtinama je glavni vodni vir vodovoda Raka, ki oskrbuje okoli 2000 uporabnikov oziroma 95 odstotkov območja krajevne skupnosti Raka. Vodja nadzora kakovosti pitne vode pri družbi Kostak, Andrea Cesar, je predstavila vodovodni sistem, objekte, ki omogočajo dobavo vode ter pripravo in nadzor pitne vode.

         

Ob obisku črpališča Lašče so učenci izvedeli, da so v preteklem letu na črpališču načrpali 115.000 m3 vode, kar pomeni 315 m3 dnevno oziroma 13 m3 na uro. Voda iz črpališča svojo pot nadaljuje do vodohranov. Osrednji vodohran Raka ima kapaciteto 500 m3, voda iz osrednjega vodohrana pa svojo pot nadaljuje do manjših vodohranov, ki so razporejeni po vsej krajevni skupnosti.

         

Vodohrani so podzemni bazeni, ki vzdržujejo svežino in varujejo pred temperaturnimi vplivi, voda se klorira, vsebnost klora pa neprestano nadzirajo s sistemom daljinskega nadzora.