V družbi Kostak je v sredo, 25. aprila, potekala zunanja presoja sistemov vodenja na področjih kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter upravljanju z energijo.

  Redna zunanja presoja je zajemala sisteme vodenja po zahtevah standardov ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 in ISO 500001:2011. Zunanji presojevalci so pregledali področja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter upravljanja z energijo. Predstavili smo jim realizacijo rezultatov in dosežke preteklega leta ter cilje poslovanja v letošnjem letu. Ogledali so si del komunalne infrastrukture, Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, betonarno in gramoznico ter eno izmed gradbišč.

Predstavili smo jim realizacijo rezultatov in dosežke preteklega leta ter cilje poslovanja v letošnjem letu. Ogledali so si del komunalne infrastrukture, Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, betonarno in gramoznico ter eno izmed gradbišč.

Presojevalci so tudi letos ocenili, da je celotni sistem vodenja družbe Kostak zgleden in da izpolnjujemo zahteve vseh standardov. Za še boljše poslovanje pa so podali nekaj priporočil.