V romskem naselju Kerinov Grm deluje Večnamenski romski center Drom, kjer izvajajo različne aktivnosti ter se povezujejo se z ustanovami in podjetji v lokalnem okolju. Med drugim so v spomladanskih dneh pripravili čistilo akcijo, v kateri je sodelovala tudi družba Kostak.

Večnamenski romski center Drom je namenjen reševanju stisk in težav Romov, ki jim želijo olajšati vključevanje v družbo in s tem tudi zaposlovanje. V centru pripravljajo delavnice in predavanja ter druge dejavnosti, namenjene lažjemu vključevanju Romov v družbo.

Ob tem so konec marca v sodelovanju z Občino Krško in družbo Kostak pripravili obširno čistilno akcijo, na kateri so prostovoljci in vaščani čistili svoje domove in njihovo okolico ter javne površine v naselju, pa tudi poljska območja v bližini naselja.

V času akcije so odpeljali več kot 70 ton odpadkov, ki so se v zadnjih letih nabrali v naselju in v njegovi bližini in niso bili zgolj neprijetni na pogled ampak tudi vir morebitnih nalezljivih bolezni, ki bi se lahko razširile na bližnje prebivalce.

      

Ob nedavnem dnevu odprtih vrat Večnamenskega romskega centra Drom so podelili tudi nagrade za urejenost hiš z okolico in za sodelovanje v čistilni akciji.