Upravljavec dvonivojskega parkirišča v Zatonu, Kostak, d. d., obvešča vse uporabnike parkirišč in ostale interesente, da je skladno z dopolnitvijo cenika, sprejetega s strani Občinskega sveta Občine Krško, omogočen najem parkirnih mest za daljše obdobje: enega meseca, pol leta in enega leta.

Hkrati ostaja v veljavi tudi možnost kratkotrajnega parkiranja po nespremenjeni ceni 0,60 € na uro.

Vse dodatne informacije so na voljo na telefonski številki: 031 263 460 (Darko Hrženjak).

CENIK NAJEMNIN:

Urni najem: 0,60 €

Mesečni najem: 50 €

Polletni najem: 250 €

Letni najem: 400 €

Vse cene so z DDV.