»Povzetek Letnega poročila za leto 2003, povzetki iz gospodarskega načrta poslovanja za leto 2004, nadzorni svet in člani, skupščina in dividende, kronologija dogodkov ob jubileju Kostaka, podelitev priznanja Kostaku s strani občine krško – veliki znak, koga okolje briga, ECDL izobraževanja, računalniška izobraževanja, letovanje v Kostak, komunaliada 2004.«


Glasnik v PDF formatu (klik za prenos)