»Povzetek letnega poročila in gospodarskega načrta, intervju s Srečkom Planincem, posodobili smo skrb za okolje, akumulacijski jezovi, presoja kakovosti, prihranek energije, Dan voda na ŠC Krško, podnebno sporočilo, Zeleni festival, Eko tržnica, komunalne igre, naraščaji na Kostaku, splet kulturne dediščine, strokovni ogled v Švici«.


Glasnik v PDF formatu (klik za prenos)