Inovativnost in sodelovanje zaposlenih ključna za doseganje strateških ciljev

Leto 2015 je bilo zaključno leto pet-letnega mandata in strateškega programa delovanja uprave, strateških usmeritev ter ciljev skupine Kostak. Če želimo ostati vodilni na področju komunale in gradbeništva v Sloveniji ter širši regiji, postati vodilni v dejavnostih in trgih, moramo okrepiti dovzetnost za vse spremembe v okolju, pravočasno in vztrajno odgovoriti na izzive ter izkoristiti priložnosti. Prekiniti moramo s splošno obstoječo logiko in si zagotoviti konkurenčno prednost z izvirnimi rešitvami.

Vsi zaposleni svoje napore usmerjamo v doseganje strateških ciljev skupine Kostak in dolgoročni trajnostni razvoj, ki temelji na inovativnosti in družbeni odgovornosti. Odgovornost za posledice delovanja podjetja ter krepitev medsebojne povezanosti sta ključna za doseganje zastavljenih ciljev. To so naši skupni cilji.

Dosežen rezultat je plod skupnega delovanja in prizadevanj nas vseh in temelji na naši tradiciji, vrednotah in korporacijski kulturi.

Izvleček uvoda predsednika uprave družbe KOSTAK d.d.


Glasnik št. 24 – ogled v PDF formatu