Obseg javne službe

  • Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
  • Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.