ZLOŽENKA O OBRAČUNU KOMUNALNIH STORITEV

Tokratna izdaja zloženke vam podaja informacije o obračunu komunalnih storitev. V njej boste našli nekaj ključnih odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja. Najdete je na tej povezavi.

ODVOZA ODPADKOV 15. 8. 2017 NE BO

V torek, 15. 8. 2017, komunalnih odpadkov zaradi praznika ne bomo odvažali. Odvozi bodo prestavljeni na naslednji dan. Tako bomo v petek izvajali četrtkov in petkov odvoz.

OPOZORILA GLEDE ODLAGANJA ODPADKOV

Kljub nenehnemu ozaveščanju o pravilnem ločevanju odpadkov se je v zadnjem času količina nepravilno odloženih odpadkov v bližini nekaterih ekoloških otokih zelo povečala. Ekipe ravnanja z odpadki družbe Kostak poskušajo pospraviti odpadke okoli ekoloških otokov, a se nepravilno odloženi odpadki nabirajo hitreje, kot jih lahko delavci na terenu sproti odpeljejo. Na podlagi določil Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015) je odpadke prepovedano puščati v naravnem okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu, izven za to določenih krajev, je dolžan poravnati stroške sanacije in z odlokom določene kazni. Prav tako v skladu z določili občinskih odlokov ni dovoljeno prebiranje, prelaganje ali odvažanje odpadkov iz ekoloških otokov. Za kršitelje je predpisana globa v višini 1.400 EUR. Vse vrste odpadkov iz gospodinjstva lahko pripeljete na Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, ki je odprt od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 7. in 15 uro. Ob nedeljah je center ZAPRT, zato dovoz odpadkov ni mogoč.

Morebitno puščanje odpadkov pred vrati ograjenega ekološkega otoka NI DOVOLJENO in je nadzirano z videonadzorom. Več o odpadkih in Abecednik odpadkov pa najdete na naši spletni strani www.kostak.si.

 

POSODE ZA ODPADKE NA POKOPALIŠČIH SO NAMENJENE SAMO ODLAGANJU ODPADKOV IZ POKOPALIŠČ

Seznanjamo vas, da so na pokopališčih nameščene posode, namenjene izključno odlaganju odpadkov iz pokopališča. Ker v posodah velikokrat opažamo raznovrstne odpadke iz gospodinjstev in kosovne odpadke, smo uvedli poostren nadzor vsebine odloženih odpadkov, na osnovi katerega bomo povzročitelje v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom sankcionirali.

 

 

VPLIV SUŠE NA VODOVODNE SISTEME

Na vodovodnih sistemih je veliko škode povzročila letošnja mrzla zima, ne prizanaša pa tudi sušno poletje. Vročinski val, ki je zajel predvsem jugovzhodno Slovenijo, je že dodobra osušil zemljino, ki posledično povzroča premike vodovodnih cevi, zato se je povečalo število okvar.

Voda, ki teče iz počene vodovodne cevi, se sliši kot šumenje. Zaradi povečane porabe pitne vode, ki jo zaznavamo tudi v nočnem času, in stalnega šumenja vode je težje locirati okvaro. Prosimo vas, da nam v primeru, ko boste opazili, da na določeni lokaciji teče voda ali je teren že dlje časa razmočen, to sporočite na telefonsko številko 07 48 17 225.