Gradbeništvo je ena temeljnih dejavnosti skupine Kostak, pri kateri nas vodi skrb za kakovost, trajnostna naravnanost ter posluh za želje in zahteve strank in trga. 

V Sloveniji in tujini gradimo energetsko, komunalno in cestno infrastrukturo, izvajamo vse vrste zemeljskih del in izkopov, saniramo plazove, gradimo in prenavljamo industrijske, poslovne in stanovanjske objekte ter širimo telekomunikacijsko omrežje v občini Krško.

Storitve:

 • tehnološka priprava projektov,
 • projektiranje,
 • arhitekturne rešitve,
 • pokrajinsko načrtovanje,
 • gradnja stavbnih in inženirskih objektov
  • splošna gradbena dela,
  • rušitvena dela,
  • obrtniško-instalacijska dela,
 • urejanje okolice,
 • trženje in razvoj nepremičninskih projektov,
 • vzdrževanje objektov.

Razvijamo in uresničujemo celovite gradbene projekte

Na področju zahtevne industrijske in stanovanjske gradnje razvijamo in uresničujemo lastne gradbene projekte, ki nastajajo na podlagi dolgoletnih izkušenj, medsebojnega sodelovanja podjetij v skupini ter usmerjenosti v kakovost, trajnost in napredek. V sodelovanju s hčerinskimi družbami Kostak GIP, HPG Brežice in Gitri združujemo celovite storitve na področju gradbeništva – od tehnološke priprave projektov, projektiranja, arhitekturnih rešitev in pokrajinskega načrtovanja do izvedbe gradnje.

Tržni uspeh gradbenih projektov je zagotovilo, da skupina Kostak na področju gradbeništva izvaja storitve po najvišjih standardih kakovosti in varnosti ter z mislijo na zadovoljstvo končnega kupca.

Gradimo na lastnem znanju

V družbi Kostak pri vseh svojih dejavnostih gradimo na lastnem znanju, razvoju in izkušnjah, hkrati pa sodelujemo pri najzahtevnejših gradbenih projektih, kot so gradnje hidrocentral, distribucijskih omrežij, državnih cest in stanovanjskih naselij. 

Zgradili smo lastni center za ravnanje z odpadki, vključno s projektiranjem in tehnološko opremo. Naš Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad je kot plod našega lastnega znanja postal vzorčni primer in na tej podlagi sedaj podjetje izvaja projekte na prostem trgu po načelu »projektiraj in izvedi«. Za investitorja izdelamo vso projektno tehnično dokumentacijo, pridobimo dovoljenja in soglasja, objekte zgradimo, namestimo tehnološko opremo, pridobimo uporabna dovoljenja ter usposobimo ekipe naročnika za delo na linijah. 

Za potrebe gradnje za Ministrstvo za obrambo RS smo pridobili varnostno dovoljenje in potrebne certifikate za gradnjo po smernicah zveze NATO. Dokazali smo tudi usposobljenost za gradnjo v Nuklearni elektrarni Krško, s čimer smo se uvrstili na njihovo listo verificiranih dobaviteljev.

Referenčni objekti:

Ostale storitve za potrebe gradnje

Geodetska služba

V družbi Kostak imamo lastno geodetsko službo, ki izvaja meritve pred gradnjo, zakoličevanje posameznih delov objekta med gradnjo, geodetske posnetke, računanje zemeljskih mas, preverjanje izvajanja posameznih del na objektu in po končani gradnji izvedbo geodetskega načrta obstoječega stanja za PID (projekt izvedenih del).

Trgovina, gramoznica, betonarna

Trgovina Kostak nudi celovito izbiro gradbenega materiala od temeljev do strehe, instalacijski material in proizvode za urejanje okolice. Na območju Spodnjega Starega Grada obratujeta tudi gramoznica in betonarna. Gramoznica Kostak zasebnim in poslovnim strankam zagotavlja savski gramoz različnih debelin, Betonarna Kostak pa omogoča proizvodnjo in dostavo vseh vrst betona.

 

Gradbeništvo kontakt

 

T: 07 48 17 289

Ekostak@kostak.si