Sektor za podporo NEK izvaja dejavnost vzdrževalnih in čistilnih del za poslovnega partnerja Nuklearno elektrarno Krško. Z upoštevanjem kriterijev kakovosti, pravočasne izvedbe in cenovne ugodnosti na področju čistilnih in vzdrževalnih del ter najemnih storitev smo zanesljiv izvajalec in partner. Pri tem pozornost namenjamo tudi zahtevam s področja varovanja okolja in ustreznemu izvajanju okoljskih standardov, katerim sta zavezana tako podjetje NEK, d. o. o. kot naša družba Kostak, d. d.

Delovna področja Sektorja za podporo NEK so predvsem:

 • administrativna dela,
 • čiščenje in dekontaminacija v RNO,
 • storitve v prehrambenem obratu,
 • čiščenje poslovnih prostorov,
 • čiščenje proizvodnih prostorov – TB in zunanjih površin,
 • vzdrževalna dela na internem vodovodnem in kanalizacijskem omrežju,
 • vzdrževanje objektov in okolice.

Dela v radiološko nadzorovanem območju v NEK

V radiološko nadzorovanem območju (RNO) Nuklearne elektrarne Krško izvajamo storitve tako med obratovanjem kot tudi med remontnimi posegi. Storitve izvajamo na različnih področjih dela:

 • čiščenje prostorov v radiološko nadzorovanih območjih NEK,
 • čiščenje opreme in komponent,
 • priprava in vzdrževanje zaščitne opreme za delo v RNO,
 • zbiranje odpadkov in njihova prva segregacija na mestu nastajanja,
 • ločevanje odpadkov in njihov transport,
 • dekontaminacija delovnih površin in opreme,
 • dekontaminacija odpadnega materiala,
 • sortiranje dekontaminiranega materiala za iznos iz RNO oziroma v skladišče RAO,
 • sodelovanje pri pripravi RAO za shranjevanje
  – stiskanje in super kompaktiranje oz. priprava tekočih RAO za sušenje,
  – priprava trdih odpadkov za sežig oz. taljenje,
  – logistika hranjenja RAO v začasnem skladišču odpadkov,
 • pranje in zlaganje zaščitnih oblačil za ponovno uporabo,
 • interni transport zaščitne opreme na posamezna mesta v RNO.

 

Foto: NEK