Največ aktivnosti iz področja opravljanja dejavnosti vzdrževalnih in čistilnih del izvajamo za poslovnega partnerja Nuklearno elektrarno Krško in takšna je tudi nadaljnja strategija opravljanja dejavnosti čiščenja in vzdrževanja. Delovna področja so predvsem:

 • administrativna dela,
 • čiščenje in dekontaminacija v RNO,
 • storitve v prehrambenem obratu,
 • čiščenje poslovnih prostorov,
 • čiščenje proizvodnih prostorov – TB in zunanjih površin,
 • vzdrževalna dela na internem vodovodnem in kanalizacijskem omrežju,
 • vzdrževanje objektov in okolice.

Z upoštevanjem kriterijev kvalitete, pravočasne izvedbe in cenovne ugodnosti na področju čistilnih in vzdrževalnih del ter najemnih storitev smo zanesljiv izvajalec in partner. Pri tem je pozornost namenjena tudi zahtevam s področja varovanja okolja in ustreznem izvajanju okoljskih standardov, katerim sta zavezani tako podjetje NEK d.o.o. kot naša družba Kostak d.d.

Dela v radiološko nadzorovanem območju v NEK

Komunalno stavbno podjetje Kostak d.d. izvaja v radiološko nadzorovanem območju (RNO) Nuklearne elektrarne Krško storitve tako med obratovanjem kakor tudi med remontnimi posegi. Storitve izvajamo na različnih področjih dela:

 • čiščenje prostorov v radiološko nadzorovanih območjih NEK,
 • čiščenje opreme in komponent,
 • priprava in vzdrževanje zaščitne opreme za delo v RNO,
 • zbiranje odpadkov in njihova prva segregacija na mestu nastajanja,
 • ločevanje odpadkov in njihov transport,
 • dekontaminacija delovnih površin in opreme,
 • dekontaminacija odpadnega materiala,
 • sortiranje dekontaminiranega materiala za iznos iz RNO oziroma v skladišče RAO,
 • sodelovanje pri pripravi RAO za shranjevanje
  – stiskanje in super kompaktiranje o Priprava tekočih RAO za sušenje,
  – priprava trdih odpadkov za sežig oz. taljenje,
  – logistika hranjenja RAO v začasnem skladišču odpadkov,
 • pranje in zlaganje zaščitnih oblačil za ponovno uporabo,
 • interni transport zaščitne opreme na posamezna mesta v RNO.