Zbiralnice oziroma ekološki otoki  sodijo med temelje sistema ločenega zbiranja odpadkov. Zbiralnice so vzpostavljene na 302 lokacijah na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki.

Mreža ekoloških otokov je namenjena ločenemu zbiranju odpadkov in postavljena na lokacijah, ki so kar najbolj dostopne prebivalcem. 

Na ekoloških otokih se zbirajo naslednji ločeno zbrani odpadki:

  • mešana embalaža,
  • papir in karton ter
  • steklo,
  • v naseljih zunaj mest še biološki odpadki.

Na nekaterih ekoloških otokih so postavljene tudi posode za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme.

Trije ekološki otoki (pri OŠ Jurija Dalmatina Krško, pri OŠ Leskovec pri Krškem, pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki) so opremljeni še s posodami za odpadno jedilno olje.

Seznam ekoloških otokov najdete na tej povezavi.