Zbiralnice oziroma ekološki otoki  sodijo med temelje sistema ločenega zbiranja odpadkov. Zbiralnice so vzpostavljene na 308 lokacijah na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki.

Mreža ekoloških otokov je namenjena ločenemu zbiranju odpadkov in postavljena na lokacijah, ki so kar najbolj dostopne prebivalcem. 

Na ekoloških otokih se zbirajo naslednji ločeno zbrani odpadki:

 • mešana embalaža,
 • papir in karton ter
 • steklo,
 • v naseljih zunaj mest še biološki odpadki.

Na nekaterih ekoloških otokih so postavljene tudi posode za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme.

Lokacije ekoloških otokov, ki so opremljeni še s posodami za odpadno jedilno olje.

 • Šolska cesta 29, Brestanica (Osnovna šola Brestanica),
 • Cesta krških žrtev 46, Krško,
 • Malo Mraševo 7a, Podbočje,
 • Podbočje 5, Podbočje,
 • Cesta 4. julija 38a, Krško,
 • Papirniška 13, Krško,
 • Gubčeva ulica 5, Krško,
 • Titova ulica 93, Senovo (Osnovna šola Senovo),
 • Raka 36a, Raka (Osnovna šola Raka),
 • Cesta 4. julija 115, Krško,
 • Pionirska cesta 1a, Leskovec pri Krškem (Osnovna šola Leskovec pri Krškem),
 • Rozmanova ulica 1, Krško (Osnovna šola Jurij Dalmatin),
 • Gorjanska cesta, Kostanjevica na Krki (osnovna šola Jože Gorjup)

Seznam ekoloških otokov najdete na tej povezavi.