Vsaj enkrat letno za vse uporabnike storitve rednega odvoza gospodinjskih odpadkov izvajamo čiščenje posod za odpadke. 

Uporabnike, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov, o urniku in samem poteku obveščamo na zadnji strani računov za obračun komunalnih storitev. Pranje s smetarskim vozilom z napisom Kostak se izvaja z navadno vodo pod visokim pritiskom. Vodi je dodan detergent in dezinfekcijsko sredstvo, s pomočjo katerih odstranimo predvsem ostanke odpadkov na dnu posode, ki večkrat zaudarjajo ter so leglo bakterij.

Pranje posod je vključeno v ceno smetarine.