Pripravljalna dela z jezovno zgradbo, ureditev akumulacijskih bazenov.

Jezovna zgradba HE Krško z pripravljalnimi deli (LOT A2)

Obseg del: pripravljalna in zaključna dela, zemeljska dela, gradbena jama, zaščite

Investitor: HESS, d. o. o., Brežice

Čas gradnje: 2007-2014

Akumulacisjki bazen HE Krško Lot A3

Obseg del: zemeljska dela

Investitor: Infra, d. o. o. 

Čas gradnje: 2011-2013