Projekt: izbira dobavitelja tehnološke opreme in izgradnja objekta za obdelavo mešanega komunalnega odpada

Obseg del: projektiranje in izgradnja objekta za predobdelavo mešanih komunalnih odpadkov oziroma centra za pripravo sekundarnih surovin

Investitor: Snaga Maribor

Vrednost: 12,5 mio EUR

Čas gradnje: avgust 2017-junij 2018

      

Gradnja sortirnice na Tržaški cesti v Mariboru se je začela konec avgusta 2017, zaključila pa konec maja 2018. Že v začetku maja so se na objektu pričeli poskusni zagoni tehnološke opreme - sortirne linije, 22. junija 2018 je sortirnica začela z enoletnim poskusnim obratovanjem, 5. junija 2018 pa so jo tudi uradno slovesno predali namenu.

Območje sortirnice zajema objekt velikosti 4.500 m2 ter nadkrite in odprte skladiščne prostore v velikosti 1.300 m2. V okviru projekta gradnje smo zgradili še novo transformatorsko postaja in SN vod, komunalno infrastrukturo in komunikacijske poti skladno z okoljevarstvenimi zahtevami in pogoji soglasodajalcev ter zunanje ureditve.

Izgradnja je vključevala tudi sistem odpraševanja iz posameznih enot oz. delov objekta preko zunanjih filtrov, vse potrebne elektro in strojne instalacije ter požarno varovanje in video nadzorom tehnološkega procesa.

Cilj izgradnje objekta je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in s tem varovanje narave ter ponovna uporaba recikliranih materialov in surovin. Na sortirnici je v eni izmeni mogoče predelati 40.000 ton mešanih komunalnih odpadkov na leto. 

Glavni izvajalec in koordinator vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je bila družba Kostak, sodelovali pa sta še dve krški družbi, podjetje Kostak GIP, ki je izdelalo projektno dokumentacijo, in podjetje Willy Stadler kot dobavitelj tehnološke opreme.