Vrtec Pika Nogavička v Leskovcu pri Krškem

Obnova vrtca v Leskovcu pri Krškem je obsegala dozidavo dodatnih 133 m2, rekonstrukcijo 460 m2 obstoječih površin in preureditev, energetsko sanacijo, dozidavo teras in igralnice, razširitev vhoda, dozidavo razdelilne kuhinje, pralnice in shrambe, razširitev sanitarij in pomožnih prostorov, prenovo instalacij in zunanjo ureditev.

Investitor: Občina Krško

Obseg del: pripravljalna in rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, zunanja ureditev, strojne in elektro instalacije

Čas gradnje: 2016-2017