Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Krško–Kostanjevica na Krki.

Investitor: Občina Krško

Obseg del: gradbena in obrtniška dela za vodovod in tri vodohrane

Čas gradnje: 2013-2015