Čiščenje hišnih kanalizacijskih priključkov in praznjenje greznic ter prevzem blata iz malih čistilnih naprav

Intervencijska čiščenja in odmašitve hišnih priključkov, praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN izven programa, odmašitve internega kanalizacijskega omrežja v objektih izvajamo po vašem naročilu.

Za izvedbo del mora lastnik, ki dela naroči, zagotoviti neoviran dostop. Storitev lahko naročite ob delavnikih med 7. in 15. uro, na telefonsko številko 07 48 17 228. Čas opravljanja storitev se dogovori ob naročilu, storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku.