Skladno z Zakonom o cestah izvajamo postavitve in odstranitve začasne prometne signalizacije in začasne prometne opreme na občinskih cestah v okviru del rednega vzdrževanja občinskih cest.

Prav tako kot koncesionarji izvajamo postavitve, preglede in odstranjevanje začasnih prometnih ureditev, ki nastajajo pri gradbenih oz. drugih delih, ki vplivajo na varovalni pas ceste in varnost na njej.

Pogoji za postavitev cestne zapore:

  • zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (Kostak, d. d., Krško), ki  o njeni izvedbi obvesti pristojno policijsko postajo, občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in upravo za zaščito in reševanje RS najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
  •  predlagatelj zapore mora minimalno 7 delovnih dni pred pričetkom postavitve predati izvajalcu zapore kopijo pridobljenega dovoljenja za cestno zaporo (ki jo pridobi na občinski upravi) in en izvod potrjenega elaborata začasne prometne ureditve, na podlagi katerega je bilo izdano dovoljenje s strani pristojne občinske uprave
  • minimalno 5 delovnih dni pred pričetkom del mora naročnik izdati naročilnico za izvedbo del, ki se sklicuje na številko ponudbe (Cenik izvedbe cestne zapore – povezava)

Kontaktna oseba za izvedbo cestnih zapor je Andrej Baškovič.

T: 07/ 48 17 285 ali 041 671 484

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.