»Poslovanje družbe v letu 2001, Gospodarski načrt, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v družbi, kaj nas čaka v tretjem življenjskem obdobju, razpis letovalnih terminov, poziv.«


Glasnik v PDF formatu (klik za prenos)