»Podjetniška kolektivna pogodba, zasedanje skupščine družbe Kostak d.d., podelitev nagrad za izjemne dosežke in pomoč pri odpravi posledic neurja, racionalna raba primarnih on obnovljivih virov energije – nagrada GZS, svečana otvoritev novih poslovnih prostorov, e-točka v novih poslovnih prostorih, obiskal nas je Minister za gospodarstvo, gradnja HE Blanca, dedek mraz obdaril otroke zaposlenih.«


Glasnik v PDF formatu (klik za prenos)