»Kostakov projekt je izbran za energetsko najučinkovitejši, leto poslovne odličnosti, projekti v gradbeništvu, splošna opozorilna stavka, kolektivna pogodba in plače, bodo komunalne storitve dražje, učinkovitost in zadovoljstvo Izobraževanje in usposabljanje, intervju z Zoranom Omerzu, novosti na Zbirnem centru, izvajanje dejavnosti GJS, tehnologije za odstranjevanje plavja, obisk Vlade v Posavju, sistem vodenja v družbi Kostak, letovanje v letošnji sezoni, obiski v tujini, smučarsko srečanje na Rogli, otvoritev črpalke na rastlinsko olje, odbojkarsko društvo Brestanica.«


Glasnik v PDF formatu (klik za prenos)