Ob jubilejnem praznovanju 60 let družbe Kostak v letu 2014 smo si podarili tisto, kar smo si obljubili ob koncu poslovnega leta 2013 – da bomo naslednje leto še boljši. Res je bilo to najbolj uspešno leto v zgodovini družbe Kostak, je resnično leto presežkov na področju poslovanja družbe in skupine Kostak. 

Pot uspeha in napredka je vedno težka in dolga, vendar je prava pot. To prepričanje nas vodi pri delu, ko je potrebno premagovati neizogibne ovire na poti do uspeha. Delali smo s pogumom in strastjo, opravili svoje poslanstvo in dosegli izjemne rezultate. 

Naše sodelovanje s poslovnimi partnerji in vsemi deležniki smo uspeli dvigniti na novo, višjo raven. Sodelovanje znotraj družbe in skupine je eno od temeljev uspeha lanskega leta. Nismo pozabili na svojo družbeno odgovornost, socialni čut in pomoč pri vzdrževanju družbenega standarda na področju kulture, športa in sociale, kjer smo naredili nekaj več, kot so po navadi samo številke in poslovni uspehi. Mi smo svoj delež prispevali. 

Vlagali smo v znanje vseh nas in upoštevali ter zahtevali inovativnost pri našem delovanju. Na tej podlagi dosegamo strateške razvojne cilje. Za leto 2014 bi želel izpostaviti našo rast in razvoj, posebej na področju zaposlovanja z otvoritvijo štiriindvajsetih novih delovnih mest. Novi sodelavci in nova delovna mesta so osnova za nadaljnji razvoj podjetja, skupine in tudi države. V jubilejnem letu 2014 smo kot vodilni partner v konzorciju za izgradnjo HE Brežice podpisali pogodbo z doslej največjo vrednostjo, na kar smo resnično ponosni. 

Zelo težko bo ponoviti uspehe in dosežke leta 2014, vendar se bomo potrudili in iskali nove priložnosti, saj verjamemo v naše sposobnosti. 

Nagovor predsednika uprave, maj 2015


Glasnik št. 23 – ogled v PDF formatu