Za nami je poslovno leto 2016, v katerem so bila pričakovanja realna in odgovorna, na drugi strani pa še vedno ambiciozna.

Kljub izzivom smo uspeli v obdobju in okolju, ki ni naklonjeno investicijam, ustvariti izjemne prihodke iz nove naložbe. Vlaganje v proizvodno linijo za alternativna goriva iz komunalnih odpadkov v mnogočem izboljšuje našo konkurenčnost ter prispeva k večji učinkovitosti našega sistema ravnanja z odpadki. Odločitev za novo sortirno linijo za proizvodnjo alternativnih goriv se je izkazala za odlično, saj je pomembno prispevala k temu, da krizno leto prebrodimo in ustvarimo dobiček. Naložba je omogočila zaposlovanje novih sodelavcev. Število zaposlenih konec leta 2016 je bilo višje za 35 delavcev, kar predstavlja skoraj desetino glede na vse zaposlene v družbi Kostak konec leta 2015.

Zahvaljujoč jasni viziji smo prerasli iz lokalnega komunalnega in gradbenega podjetja v prepoznavno družbo izven regije. To je omogočila tudi naložba v nepremičninsko družbo KOG ter izgradnja stanovanjske soseske v Zelenih Jaršah, ki predstavlja skupaj s projektom stanovanj v soseski Gabrje pri Ljubljani nov mejnik.

Eden pomembnih mejnikov je zagotovo tudi sklenitev koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarskih javnih služb z občino Krško za obdobje naslednjih osem let.

Delo in kakovost ostajata naša prepoznavna stalnica, pri tem pa si moramo prizadevati tudi v prihodnje. Prizadevati, da (p)ostanejo energija, znanje in strast naš standard. Prihodnost bo zagotovljena le z vztrajnostjo.

Izvleček uvoda predsednika uprave družbe KOSTAK d. d.


Glasnik št. 25 – ogled v PDF formatu