Na TEJ POVEZAVI  je na voljo obrazec za SMS obveščanje glede kakovosti in motene oskrbe s pitno vodo. Če želite prejemati SMS obvestila glede kakovosti in motene oskrbe s pitno vodo, nam vrnite izpolnjeni obrazec na Kostak, Leskovška cesta 2 a, Krško.

Prijavite pa se lahko tudi elektronsko, na spletni strani, pod ikono PRIJAVA SMS OBVEŠČANJE