Energetska sanacija vrtca Krško

Vrednost del (Kostak): 1.6 mio EUR brez DDV

Čas gradnje: 2011–2012

Obseg del: gradbeno obrtniška dela, elektro in strojne instalacija, zunanja ureditev, …