Investitorji: Občina Krško, Ministrstvo za kulturo RS

Družba Kostak je bila vodilni izvajalec celostne obnove gradu Rajhenburg. Prenova je bila končana v zgolj 13 mesecih. Grad Rajhenburg je eden najstarejših na Slovenskem in pomembne pomnik pretekle in polpretekle zgodovine.

Vrednost projekta: 4,1 mio EUR

Čas gradnje: 2011–2012