Interna kanalizacija

Interna kanalizacija je kanalizacija z vsemi napravami v zgradbi in na zemljišču uporabnika do kanalizacijskega priključka. Hišna oziroma interna črpališča odpadnih vod sodijo v sklop objektov in naprav v lastni uporabnika, za njihovo vzdrževanje je zadolžen uporabnik na svoje stroške.

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

Na območju novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja je priključitev nanj obvezna v 12 mesecih od prejema obvestila s strani izvajalca gospodarske javen službe. Po preteku roka se začne zaračunavati storitev odvajanja, ki se na računu izkazuje v postavki kanalščina. Ob priključitvi je uporabnik dolžan opustiti greznico. Lahko se uporablja kot zbiralnik padavinskih voda, vendar ni priporočljivo za zalivanje listne zelenjave: solate, blitve, …

Za priključitev na javno kanalizacijski omrežje je potrebno izpolniti vlogo za priključitev na omrežje, ki je na voljo na sedežu podjetja, in na tej povezavi.

Izdaja soglasij za priključitev na javno komunalno infrastrukturo

Kontaktna oseba:
Martin Kozole, kom. inž.

T: 07 48 17 226
E: martin.kozole@kostak.si