V občini Kostanjevica na Krki so glede izvajanja gospodarskih javnih služb veljavni naslednji tehnični pravilniki:

Tehnični pravilnik – pitna voda 

Tehnični pravilnik – odpadna voda

Tehnični pravilnik – ravnanje z odpadki

Splošni pogoji – pokopališča

V občini Krško so glede izvajanja gospodarskih javnih služb veljavni naslednji tehnični pravilniki: 

Tehnični pravilnik - pitna voda

Tehnični pravilnik - odpadna voda

Tehnični pravilnik - ravnanje z odpadki