Investitor: Občina Radeče

Obseg del: modernizacija regionalne ceste na 1,2 km dolgem odseku med Jagnjenico in Radečami

Vrednost projekta: 573.000 EUR

Leto izgradnje: 2018