Ureditev daljinske kolesarske povezave št. 920100 Nova Gorica-Predel, odsek Solkan-Plave, od km 0,340 do km 9,610

Obseg del: izdelava podpornih in opornih zidov, zaščite pred padajočim kamenjem, prepusti, podhod pod SŽ, brv, pilotna stena

Leto izgradnje: 2016