Regionalna cesta skozi Prekopo

Obseg del: cesta, hodnik za pešce, BUS postajališče, vodovod, prestavitev in zaščita TK vodov, cestna razsvetljava, fekalna kanalizacija

Leto izgradnje: 2017